Benvingut/da
CL Pi i Gibert 54, baixos. Badalona       Tel. 93 460 00 73
DESPACHO OFICIAL
Qué és un Punt d´Atenció a L’Emprendedor (PAE)?
Els   Punts   d'Atenció   a   l'Emprenedor   (PAE)   s'encarreguen   de   facilitar   la   creació   de   noves   empreses,   l'inici   efectiu   de   la   seva   activitat   i   el   seu desenvolupament,   a   través   de   la   prestació   de   serveis   d'informació,   tramitació   de   documentació,   assessorament,   formació   i   suport   a   la finançament empresarial. Els PAE poden dependre d'entitats públiques o privades, col·legis professionals, organitzacions empresarials o cambres de comerç. Aquests   centres   han   de   signar   un   conveni   amb   el   Ministeri   d'Indústria,   Energia   i   Turisme   per   poder   actuar   com   a   tals.   La   Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa disposa d'un cercador per localitzar el PAE que més li convingui a l'emprenedor. Els   PAE   es   recolzen   en   el   CIRCE   per   crear   empreses,   i   en   concret   en   un   dels   components   que   el   formen:   el   sistema   de   tramitació telemàtica    (STT).    En    aquest    sentit,    quan    un    emprenedor    opta    per    iniciar    els    tràmits    de    creació    d'una    empresa    des    d'un    PAE, implícitament està utilitzant el sistema CIRCE. El PAE té una doble missió: -   Prestar   serveis   d'informació   i   assessorament   als   emprenedors   en   la   definició   de   les   seves   iniciatives   empresarials   i   durant   els   primers anys d'activitat de l'empresa. - Iniciar el tràmit administratiu de constitució de l'empresa a través del Document Únic Electrònic (DUE) http://portal.circe.es/es-ES/servicios
PUNTO DE ATENCION AL EMPRENDEDOR
CL Pi i Gibert 54, baixos. Badalona       Tel. 93 460 00 73
DESPACHO OFICIAL
Qué és un Punt d´Atenció a L’Emprendedor (PAE)?
Els   Punts   d'Atenció   a   l'Emprenedor   (PAE)   s'encarreguen   de   facilitar   la   creació   de   noves empreses,   l'inici   efectiu   de   la   seva   activitat   i   el   seu   desenvolupament,   a   través   de   la   prestació de   serveis   d'informació,   tramitació   de   documentació,   assessorament,   formació   i   suport   a   la finançament empresarial. Els     PAE     poden     dependre     d'entitats     públiques     o     privades,     col·legis     professionals, organitzacions empresarials o cambres de comerç. Aquests   centres   han   de   signar   un   conveni   amb   el   Ministeri   d'Indústria,   Energia   i   Turisme   per poder   actuar   com   a   tals.   La   Direcció   General   d'Indústria   i   de   la   Petita   i   Mitjana   Empresa disposa d'un cercador per localitzar el PAE que més li convingui a l'emprenedor. Els   PAE   es   recolzen   en   el   CIRCE   per   crear   empreses,   i   en   concret   en   un   dels   components   que el   formen:   el   sistema   de   tramitació   telemàtica   (STT).   En   aquest   sentit,   quan   un   emprenedor opta   per   iniciar   els   tràmits   de   creació   d'una   empresa   des   d'un   PAE,   implícitament   està utilitzant el sistema CIRCE. El PAE té una doble missió: -   Prestar   serveis   d'informació   i   assessorament   als   emprenedors   en   la   definició   de   les   seves iniciatives empresarials i durant els primers anys d'activitat de l'empresa. -   Iniciar   el   tràmit   administratiu   de   constitució   de   l'empresa   a   través   del   Document   Únic Electrònic (DUE) http://portal.circe.es/es-ES/servicios
PUNTO DE ATENCION AL EMPRENDEDOR ANAR A INICI