Benvingut/da
CL Pi i Gibert 54, baixos. Badalona       Tel. 93 460 00 73
DESPACHO OFICIAL
Agència Privada de Col·locació
S’entén   per   agències   de   col•locació   les   entitats   públiques   o   privades,   amb   ànim   de   lucre   o   sense,   que,   en   coordinació   i,   si   escau, col•laboració   amb   el   servei   públic   d’ocupació   corresponent,   duguin   a   terme   activitats   d’intermediació   laboral   que   tinguin   com   a finalitat   proporcionar   a   les   persones   treballadores   una   ocupació   adequada   a   les   seves   característiques,   i   facilitar   als   ocupadors   les persones treballadores més apropiades per als seus requeriments i necessitats. Amb   aquest   fi   les   agències   de   col•locació   han   de   valorar   els   perfils,   les   aptituds,   els   coneixements   i   la   qualificació   professionals   de   les persones   treballadores   que   requereixin   els   seus   serveis   per   a   la   recerca   d’ocupació   i   els   requeriments   i   les   característiques   dels   llocs de   treball   oferts.   Aquestes   agències   de   col•locació   també   poden   dur   a   terme   actuacions   relacionades   amb   la   cerca   d’ocupació,   com   ara l’orientació i informació professional, i amb la selecció de personal. Les   empreses   de   recol•locació   són   agències   de   col•locació   especialitzades   en   l’activitat   destinada   a   la   recol•locació   de   les   persones treballadores   que   siguin   excedents   en   processos   de   reestructuració   empresarial,   quan   s’hagin   establert   o   acordat   amb   les   persones treballadores   o   els   seus   representants   en   els   plans   socials   corresponents   o   programes   de   recol•locació,   i   estiguin   sotmeses   al   règim legal i reglamentari establert amb caràcter general per a les agències de col•locació.
CL Pi i Gibert 54, baixos. Badalona       Tel. 93 460 00 73
DESPACHO OFICIAL
Agència Privada de Col·locació
S’entén   per   agències   de   col•locació   les   entitats   públiques   o   privades,   amb   ànim   de   lucre   o sense,    que,    en    coordinació    i,    si    escau,    col•laboració    amb    el    servei    públic    d’ocupació corresponent,   duguin   a   terme   activitats   d’intermediació   laboral   que   tinguin   com   a   finalitat proporcionar     a     les     persones     treballadores     una     ocupació     adequada     a     les     seves característiques,   i   facilitar   als   ocupadors   les   persones   treballadores   més   apropiades   per   als seus requeriments i necessitats. Amb    aquest    fi    les    agències    de    col•locació    han    de    valorar    els    perfils,    les    aptituds,    els coneixements   i   la   qualificació   professionals   de   les   persones   treballadores   que   requereixin els   seus   serveis   per   a   la   recerca   d’ocupació   i   els   requeriments   i   les   característiques   dels   llocs de   treball   oferts.   Aquestes   agències   de   col•locació   també   poden   dur   a   terme   actuacions relacionades   amb   la   cerca   d’ocupació,   com   ara   l’orientació   i   informació   professional,   i   amb   la selecció de personal. Les    empreses    de    recol•locació    són    agències    de    col•locació    especialitzades    en    l’activitat destinada    a    la    recol•locació    de    les    persones    treballadores    que    siguin    excedents    en processos    de    reestructuració    empresarial,    quan    s’hagin    establert    o    acordat    amb    les persones    treballadores    o    els    seus    representants    en    els    plans    socials    corresponents    o programes   de   recol•locació,   i   estiguin   sotmeses   al   règim   legal   i   reglamentari   establert   amb caràcter general per a les agències de col•locació.
ANAR A INICI